Berlockarmbandet är smycket som andas historia

Att bära berlockarmband har vi gjort under årtusenden, det är smycket som aldrig gått ur mode.

Get your rocks on berlockarmband silver och smyckenBerlockarmbandet som smycke hade ursprungligen en religiös funktion vilken kan dateras till förhistorisk tid. Baserat på fynd daterade ca 500-400 f.Kr. var assyrierna, babylonierna, perserna och hettiterna de första som började bära armband med berlocker. Berlockerna skapades bland annat av agater, lapis, bergkristall samt andra lokala ädelstenar och ofta etsades det in symboliska motiv, så som gudabilder, människor och djur. De var nära förknippade med magiska andliga krafter och tjänstgjorde som skyddande talismaner.

Med tiden minskades den religiösa betydelsen och berlockarmbanden blev modesmycken i stället. Genom 1890-talets Viktorianer genomgick berlockarmbandet en ny renässans tack vare deras förkärlek till intrikata kläder och smycken. Drottning Victoria själv bar ett berlockarmband bestående av små medaljonger med familjeporträtt.